Life @ Ladprao 18

December 3, 2013
ชื่อโครงการ Life @ LADPRAO 18
เจ้าของโครงการ Asian Property Development Plc. (AP)
บริษัทออกแบบสถาปัตย์ Real Estate Planning Consultant Co., Ltd.
บริษัทออกแบบตกแต่งภายใน Interior Vision Co., Ltd.
ที่ตั้งโครงการ บนถนนลาดพร้าว เพียง 150 เมตร จาก MRT ลาดพร้าว
ลักษณะโครงการ -ชั้น G เป็นสิ่งอำนวยความสะดวก และอาคารที่จอดรถ
-ชั้น 2-7 เป็นอาคารที่จอดรถ
-ชั้น 8-31 เป็นชั้นที่พักอาศัย
-ชั้น 32 เป็นชั้นสิ่งอำนวยความสะดวก
จำนวนยูนิต 456 ห้อง + ร้านค้า 1 ร้าน
แบบห้อง 8 แบบ
-แบบ A1 พื้นที่ประมาณ 35 ตร.ม. แบบ 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 48 ยูนิต
-แบบ B1 พื้นที่ประมาณ 45 ตร.ม. แบบ 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 48 ยูนิต
-แบบ B2 พื้นที่ประมาณ 40 ตร.ม. แบบ 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 240 ยูนิต
-แบบ C1 พื้นที่ประมาณ 55 ตร.ม. แบบ 2 ห้องนอน 1