The Capital Condominium | Ratchaprarob – Vibha

December 20, 2013

ในการออกแบบรูปแบบอาคารได้แรงบันดาลใจจาก อาคารสูงระฟ้าบนเกาะแมนฮัตตันในมหานครนิวยอร์ค ในรูปแบบของช่วงยุคที่ได้รับอิทธิพลจากแนว Gothic, Art Deco ที่มีความเป็ฯเอกลักษณ์ใน เรื่องของความเรียบ นิ่ง ขรึม และแผงไว้ด้วยความคลาสสิก